Τεχνικά χαρακτηριστικά

 Έποχος 3D
Έποχος 4D
Μήκος250 cm270 cm
Πλάτος σε ταξίδι100 cm120 cm
Επιφάνεια σε ταξίδι2,39 m X m2,67 m X m
Πλάτος σε ανάπτυξη332 cm / 344 cm332 cm / 344 cm
Ποσοστό ανάπτυξης σε σχέση με την αρχική επιφάνεια332 %297 %
Ύψος150 cm150 cm χωρίς roof clape
190 cm με roof clape
Πλάτος κρεββατιών2 Χ 120 cm2 Χ 120 cm
1 Χ 120 cm & 1 Χ 140 cm
Μήκος κρεββατιών198 cm198 cm
Συνολικό βάρος με βασικό εξοπλισμό280 kgr299 kgr χωρίς roof clape
316 kgr με roof clape
Εξωτερικό πλάτος άξονα150 cm170 cm

Κάτοψη Επόχου 3D