Ο έποχος είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Από την αριστερή στήλη επιλέξτε ανάλογα με τις ανάγκες σας τη βασική μονάδα του Επόχου (3D, 3D plus ή 4D). Στη συνέχεια επιλέξτε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε και στη συνέχεια, εάν δεν έχετε τρέιλερ, επιλέξτε ανάλογα με το μοντέλο που σας ενδιαφέρει το κατάλληλο τρέιλερ.

* Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στις καθαρές αξίες και δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. (24%)